Deelplatform Werflink brengt circulair bouwen in de praktijk

Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties geeft FLOOW2 op 22 februari de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee tonen we onze betrokkenheid bij het milieu, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie!

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen.

GreenDealCirculairBouwen

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM deze Green Deal Circulair Bouwen.

FLOOW2 draagt concreet bij met deelplatform Werflink

FLOOW2 verbindt zich aan dit innovatief lerend netwerk en levert haar conrete en praktische bijdrage aan circulair bouwen middels het project: Werflink. In juni 2018 werd in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw, Vlaanderen Circulair en bouwbedrijf BESIX het deelplatform www.Werflink.be gelanceerd. Bouwbedrijven in heel België kunnen hierop ongebruikt bouwmaterieel, materiaaloverschotten en vrachtruimte onderling delen, verhuren en verkopen. Met als doel beschikbare middelen slim in te zetten op lokaal niveau en zo verspilling tegen te gaan en kosten te besparen aangezien geen nieuw materiaal hoeft aangekocht te worden. Inmiddels zijn er al meer dan 210 bouwbedrijven die meedoen met Werflink en de potentie aan omzet uit asset sharing en kostenbesparing loopt in de honderdduizenden tot miljoenen euro’s voor individuele bedrijven en in de tientallen miljoenen euro’s sectorbreed.

.

Werflink

Tot 2023 worden met alle betrokkenen bij de Green Deal experimenten opgezet, testen we de circulaire principes in de praktijk en leggen we knelpunten bloot. Een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen. Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep –Proeftuin Circulair Bouwen- werken op de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.

Meer info:
www.vlaanderen-circulair.be  | www.werflink.be