De interne deelmarktplaats voor uw zorgorganisatie

De interne deelmarktplaats geeft de afdelingen en vestigingen binnen uw zorgorganisatie de mogelijkheid om efficiënter gebruik te maken van beschikbare capaciteit. Apparatuur, goederen, diensten, faciliteiten en kennis van personeel kunnen door de ene afdeling of vestiging op de deelmarktplaats worden aangeboden en juist ingezet worden door de andere.

Voordelen:

✔ Efficiënt gebruik van bestaande capaciteiten
✔ Kostenbesparing
✔ Verbetering van rendement op investeringen
✔ Duurzaam en innovatief
✔ Flexibele bedrijfsvoering

Geschikt voor:

✔ Ziekenhuizen
✔ Verpleeg- en verzorgingstehuizen
✔ Praktijken
✔ Klinieken
✔ Regionale samenwerkingsverbanden
✔ Overige zorginstellingen, -ketens, en -organisaties